เทศบาลตำบลยางคำนายวรวุฒิ หล้าทุม

นายวรวุฒิ หล้าทุม
นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายสายัณ สินทร

นายสายัณ สินทร
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายเอนก ลุนนากัน

นายเอนก ลุนนากัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นายบุญล้น ขานพล

นายบุญล้น ขานพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

นางพัชรี แหล่ป้อง

นางพัชรี แหล่ป้อง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยางคำ

facebook

เว็บไซต์

 

ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

  
e-Learning


สถิติจำนวนผู้เข้าชม


สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ

เลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40240

E-mail : yangkhamlocal@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 451 043

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.yangkhamlocal.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่